Projektekről

Továbbadott támogatások 2016. évben

  1. Iskolai Vívóprogram, utánpótlás bázis szélesítése
    Célja, a tanintézményekben való folyamatos jelenlétet országszerte, valamint az ezt elősegítő rendszer kiépítése és fenntartása. A sportág széles, nagy létszámú bázisának megteremtése, az ehhez szükséges feltételrendszer biztosítása, valamint a legfiatalabb korosztály versenyrendszerének működtetése, az általános iskolákban való megjelenése a sportágnak.
  2. Egyesületek, akadémiák, műhelyek támogatásának feladatai
    Az egyesületekben folyó szakmai munka feltételeinek megteremtését (sportszakemberek, terembérlet, működési költségek, hazai és nemzetközi versenyeztetés, edzőtáboroztatás, versenyrendezés, sportfelszerelések beszerzése) foglalja magában.
  3. Fogyatékkal élő vívók versenyeztetése, edzőtáboroztatása, eszközbeszerzése
    A fogyatékkal élő sportolók integrálásának sportszakmai feladatait, az ehhez szükséges körülmények megteremtését, a szakági műhelymunka körülményeinek javítását foglalja magában.