A római FIE kongresszus döntései

jan 8, 2015 | Archív

A tavaly november végén rendezett római FIE-kongresszuson számos döntés, apróbb szabálymódosítás született. Az erről készült dokumentum megtalálható a FIE új honlapján, és az MVSZ

A tavaly november végén rendezett római FIE-kongresszuson számos döntés, apróbb szabálymódosítás született. Az erről készült dokumentum megtalálható a FIE új honlapján, és az MVSZ elkészítette az anyag fordítását. Ezt itt közöljük. Kérjük valamennyi válogatott versenyzőt, edzőt, szakvezetőt, zsűrit, illetve a versenyek rendezőit, hogy alaposan tanulmányozzák át az anyagot – kérdés esetén állunk rendelkezésetekre!

I. Általános döntések

A 124 tagországból 118 volt jelen 6 szövetség pedig meghatalmazással képviseltette magát.

1. ÚJ TAGSZÖVETSÉG FELVÉTELÉNEK JÓVÁHAGYÁSA
Uganda (UGA)
2.A 2013.ÉVI KONGRESSZUS JEGYZŐKÖNYVÉNEK JÓVÁHAGYÁSA
A 2013. évi kongresszusi jegyzőkönyvet jóváhagyták.
3. 2013-2014 VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE
2013-2014 Végrehajtó Bizottság által készített éves jelentés jóváhagyva.
4. 2013/2014 PÉNZÜGYI JELENTÉS,KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS JÓVÁHAGYÁSA,
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG ÉS A KÖNYVVIZSGÁLÓK FELMENTÉSE
A 2013/2014 évi pénzügyi és a könyvvizsgálói jelentés elfogadva
A Végrehajtó Bizottság és a Könyvizsgálók felmentése megtörtént.
 
5. 2014-2015-ÖS KÖLTSÉGVETÉS
A 2014 (6 hónap) és a 2015-ös költségvetést jóváhagyták.
A pénzügyi év 12 hónapos lett, január 1-től, december 31-ig tart. Hatályba lépés: a 2014-es 6 hónapos pénzügyi évtől
 
6. KÖNYVVIZSGÁLÓK MEGBIZATÁSA
Ernst & Young cég megbízását egy évvel meghosszabbították.
7. VILÁGBAJNOKSÁGOK HELYSZÍNÉNEK ODAÍTÉLÉSE
a) A 2015-ös Kadet /Junior Világbajnokság rendezési jogát Tashkent (UZB) kapta.
b) A 2016-os Kadet/Junior Világbajnokság rendezési jogát Bourges (FRA) kapta.
c) A 2016-os csapat Világbajnokság rendezési jogát Rio de Janeiro (BRA) kapta.
d) A 2017-es Felnőtt Világbajnokság rendezési jogát Leipzig (GER) kapta.
e) A 2015-ös Veterán Világbajnokság rendezési jogát Limoges (FRA) kapta.
f) A 2016-os Veterán Világbajnokság rendezési jogát Stralsund (GER) kapta.
g) A 2017-es veterán Világbajnokság rendezési jogát Maribor (SLO) kapta.
 
8. TOVÁBBI VILÁGBAJNOKSÁGRA LEADHATÓ PÁLYÁZATOK
A 2015-ös évben a FIE a 2017-es Kadet/Junior Világbjnokságra pályázatot hirdet.
2018-as Felnőtt Világbajnokság: A Kínai Vvíó Szövetség jelezte rendezési szándékát
9. KONGRESSZUSHOZ BENYÚJTOTT JAVASLATOK
Az Alapszabály illetve a Szabálykönyvvel kapcsolatos javaslatok eredményéről a csatolt dokumentumban adunk tájékoztatást.
9. SÜRGŐS DÖNTÉSEK Csatolva található a Kongresszus által jóváhagyott sürgős döntések.
10. A 2015-ÖS FELNŐTT VILÁGBAJNOKÁSG IDŐPONTJA
A Pan-Amerikai Játékok dátumát figyelembe véve, a 2015-ös Felnőtt Világbajnokságot Moszkvában július 13-19.között kerül megrendezésre.
DÖNTÉSEK
2014 KONGRESSZUS, RÓMA (ITA)
ALAPSZABÁLY KIEGÉSZÍTÉSE
Amennyiben más rendelkezés nincs, úgy az alábbi szabályok 2015. január 1-től lépnek hatályba.
1.1 KÜLDETÉS
A FIE célja:
k) minden eszközzel támogassa a környezet védelmét
1.2. A CÉL ELÉRÉSÉNEK MÓDJA
1.2.2 A FIE nem avatkozik bele a tagszervezetei belügyeibe kivéve, ha az sérti a FIE Alapszabályát, Szabályzatát és/vagy az Olimpiai Chartát. A FIE Végrehajtó Bizottsága felelős ennek betartatásáért.
1.2.4 A FIE minden tagországára kötelező érvényűnek tartja a politikai –faji és vallási megkülönböztetés mellőzését. Hivatalos FIE versenyen olyan nemzet női vagy férfi sportolója, aki bármilyen okból kifolyólag, ami nem egyeztethető össze a FIE Alapszabályában vagy egyéb más Szabályzatában foglaltakkal megtagadja, hogy egy másik már hivatalosan benevezett férfi vagy női sportolójával lépjen pástra, kizárásra kerül.
1.2.5 Azon Tagszervezet, aki bármilyen nemzetközi FIE eseménynek ( verseny, konferencia, kongresszus) szeretne otthont adni, köteles kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy minden lehetséges eszközt biztosítson, hogy a többi tagszervezet is részt vehessen az adott eseményen, diszkrimináció nélkül. Amennyiben, ezen feltételnek nem felel meg a szervező ország, azt a FIE szankcionálja.
1.2.6 b)Olyan nemzetközi versenyeket melyen több, mint 5 nemzet sportolója képviselteti magát, de nem FIE tagország szervezi, a FIE előzetes jóváhagyása szükséges, illetve meg kell jelölni a nemzetközi versenynaptárban. A FIE jóváhagyása illetve a FIE szabályok alkalmazása elvárás azon régiós nemzetközi versenyek esetében is, ahol kevesebb, mint 6 nemzet képviselteti magát.
1.4 PÉNZÜGYI ÉV
A pénzügyi év 12 hónapos időszak január 1-decemebr 31-igtart.
Hatályba lépés: a 6 hónapos 2014-es pénzügyi évtől
 
2.1 TAGSÁGI FELTÉTELEK
2.1.2 Tiszteletbeli tagság
a) Kinevezés
Tiszteletbeli tagot egy nemzeti szövetség, a Végrehajtó Bizottság , bármely tanács vagy bármelyik már tiszteletbeli tag jelölhet a Kongresszus időpontja előtt 3 hónappal, melyet Választó Kongresszus követ.
 
A jelölésnek tartalmaznia kell egy megalapozott és részletes jellemezést, melyből egyértelműen kiderül, hogy az illető miért érdemelné meg a Tiszteletbeli Tag címet.
Adott személy a tiszteletbeli tagságra többször is jelölhető.
 
b) Alkalmasság
Minden olyan személy, aki valaha rendelkezett vagy rendelkezik FIE verseny engedéllyel, jelölhető Tiszteletbeli Tagnak, kivéve a jelenlegi Végrehajtó Bizottság tagjait.
A Tiszteletbeli Tag címet a Kongresszus adományozhatja, minden olyan személynek,aki már bizonyította lojalitását és elhivatottságát a nemzetközi vívó élet iránt. A cím adományozása egyfajta elismerés a FIE részéről, az illető sportban elért sikereinek vagy áldozatos munkájának továbbá azt is jelenti, hogy a jelölt tanácsaira, meglátásaira számít a FIE.
Members of Honour may continue to seek elected office with their Member Federations and the FIE.
c) Választás folyamata
A Kongresszus előtt, melyet a Tisztújító Kongresszus követ, a FIE Iroda a jelöltekből egy (1)és hat (6) fő között kiválaszthatja a címre legalkalmasabbakat, mely neveket tartalmazó listát a Kongresszus elé terjeszti.
Az Iroda javaslata a COMEX véleményezése után terjeszthető a Tiszteletbeli Tagok Bizottsága elé .
A Tiszteletbeli Tagok Bizottságát az alábbi személyek alkotják:
● a főtitkár, aki a bizottság elnöke
● a Kongresszuson jelen levő tiszteletbeli tagok
A bizottság a Tisztújító Kongresszus utáni Kongresszus ebédszünetében ül össze (Kongresszus első napján) és titkos szavazással dönt, hogy a pályázókat felterjeszti a Kongresszus elé vagy sem.
d) A tiszteletbeli tagság elvesztése
A tiszteletbeli tagok elveszítik F.I.E. tagságukat:
– lemondás vagy
– törlés útján
 
 
 
2.2 A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
2.2.1 A tagszövetségek jogai és kötelezettségei
f) Minden tagszövetség által írt hivatalos dokumentumon szerepelnie kell a szövetségi elnök vagy főtitkár vagy velük megegyező pozícióban lévő személy aláírásának. Az a tagszövetség belső ügye, hogy mely döntések/ ügyek esetében egyeztet illetve kéri az elnöksége jóváhagyását.
3.6 A TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUS KÜLÖNLEGES SZABÁLYAI
3.6.5. Az elnök, a Végrehajtó Bizottság tagjai és az újonnan választott állandó bizottságok (kivéve a Versenyző Bizottságot) működésüket az Olimpiai Játékok vagy a Tisztújító Kongresszus után eltelt hónap utáni első napon kezdik meg.
A Versenyző Bizottság a Kongresszus után eltelt hónap utáni első napján ülésezik, ahol a 6 tag megválasztásra kerül.
4.3 A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG MEGVÁLASZTÁSA
4.3.1 A Végrehajtó Bizottságba való jelöléshez a jelöltnek, hacsak nem tiszteletbeli tag, tagszövetsége licence-ével kell rendelkeznie, a választások időpontjában legalább 21 évesnek kell lennie, és birtokolnia kell saját országa polgári jogait. Értenie kell és meg kell értetnie magát a F.I.E. három munkanyelvének egyikén és kívánatos, hogy a másik két munkanyelv közül is az egyiket értse és azon megértesse magát.
Tiszteli és elfogadja az Olimpiai Mozgalom irányelveit
– Aktív szerepet vállal a COMEX mindennemű tevékenységében
Elvárható, hogy a COMEX tagjelölt rendelkezzen vezetői tapasztalattal a szövetségén belül vagy a Nemzeti Olimpiai Bizottságon belül. Elnök, alelnök, főtitkár kincstárnok vagy hasonló funkciók egyikével.
A Végrehajtó Bizottság tagja, akit erre a tisztségre megválasztottak, nem lehet egy zóna konföderációjának elnöke.
A Végrehajtó Bizottság tagja (az 5.2.1. és az 5.2.4. cikkelyek értelmében), nem lehet a F.I.E. valamelyik bizottságának a tagja.(Fegyelmi Bizottság, Tanácsok, Bizottságok)
Továbbá Bizottsági tagok nem lehetnek tagjai egyéb Tanácsoknak illetve e Fegyelmi Bizottságnak. Egy időben egy személy csak egy funkciót tölthet be Vagy COMEX tag, vagy Bizottsági tag, vagy Tanács tag vagy Fegyelmi Bizottsági tag.
A Végrehajtó Bizottsághoz való tartozás összeférhetetlen a nemzeti szövetségi kapitány, a versenybíró, a küldöttség vezető és a csapat vezető tisztségével. Az FIE Irodában betöltött bármilyen funkció, összeférhetetlen a Vívó Mesteri funkcióval.
A COMEX tag megválasztása után egy a szövetsége illetve maga a jelölt által aláírt elfogadó nyilatkozatot köteles küldeni a FIE Irodának.
Hatályba lépés: : 2016 Választó/Tisztújító Kongresszus
4.4. A BIZOTTSÁGOK MEGVÁLASZTÁSA (KIVÉVE A VERSENYZŐI TANÁCSADÓ BIZOTTSÁGOT)
4.4.2 A Versenybíró Bizottsághoz való tartozás összeférhetetlen a nemzeti szövetségi kapitány, a versenybíró, a küldöttség vezető és a csapatvezető tisztségével.
A megválasztás utána, a nemzeti szövetsége illetve maga a Versenybíró Bizottsági tag által aláírt elfogadó nyilatkozatot köteles küldeni a FIE Irodának.
5.2 A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG FELÉPÍTÉSE
5.2.5 A Versenyzői Bizottság elnöke teljes jogú tagja, aki ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, mint a FIE COMEX tagok. Ennek megfelelően szavazati joggal rendelkezik.
5.3 A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG MANDÁTUMA
5.3.4 A Végrehajtó Bizottság tagját,beleértve a Konfederációs Elnököket is két egymás követő ülésről való hiányzása esetén, ha nem igazolja „vis major” fennállását, amelyet kizárólag a Végrehajtó Bizottság bírál el, úgy tekintik, mintha tisztségéről lemondott volna. A Konföderációs Elnökök esetében a FIE COMEX értesíti a Konföderációt arról a tényről, hogy elnökük már nem tagja a FIE COMEX-nek.
5.5 A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG HATÁSKÖRE
5.5.3 A Végrehajtó Bizottság határozza meg a Bizottságok és a Tanácsok feladatait
A pontos és megfelelő információ megszerzése érdekében mindennemű kommunikációs eszközt használhatnak. Ők határozzák meg a bizottságok és , tanácsok megbeszéléseinek illetve a Kongresszus helyét és idejét.
5.5.12 A Végrehajtó Bizottság hagyja jóvá a Versenynaptárt
5.5.16 TÖRÖLVE
5.8 A PÉNZTÁROS KÖLTSÉGVETÉSI FELELŐSSÉGE
5.8.1 e)Az igazgatási számla terhére történő kifizetések az elnök egyéni aláírása mellet eszközölhetők, a pénztáros és az ügyvezető igazgató (CEO) előzetes jóváhagyásával, a pénztáros és az ügyvezető igazgató aláírásával az elnök előzetes jóváhagyása mellett, és a főtitkár aláírásával, az elnök, vagy a pénztáros és az ügyvezető igazgató (aki erről értesíti az elnököt) előzetes jóváhagyása esetén. Az előzetes jóváhagyás egyszerű fax vagy e-mail útján történhet.
 
5.9 FŐTITKÁR HATÁSKÖRE
A Főtitkár felügyeli és koordinálja a Bizottságok munkáját, felügyeli a Sport részleg munkatársainak munkáját illetve képviseli a FIE-t és a FIE elnökét különböző nemzetközi eseményeken illetve felügyeli a vívás fejlődésének programját.
 
6.2 A BIZOTTSÁGOK FELÉPÍTÉSE
6.2.4 A Versenyzői Bizottság
A Versenyzők Bizottsága 12 különböző nemzetiségű versenyzőből áll.
A megválasztásuk után 2 hónapon belül üléseznek , hogy maguk közül elnököt válasszanak illetve hogy összegezzék a feladataikat.
Az elnök választás menete megegyezik más bizottságokéval. (lásd 6.2.2.)
Hatályba lépés: következő Versenyzői Bizottság elnökválasztásánál
6.5 AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK
6.5.1 Jogi Bizottság
a.) Minden, a Kongresszushoz benyújtandó , Alapszabályt módosító javaslatról jelentést készít a COMEX számára.
6.5.3 Versenyszabály Bizottság
Jelentést készít a COMEX számára melyet a Kongresszus elé szánnak, minden olyan javaslatról, amelyet hozzá beterjesztettek.
6.5.4 SEMI Bizottság
c)Az illetékességi körébe tartozó minden javaslatról jelentés készít a COMEX számára, melyeket a Kongresszus elé kerülnek majd. A Kongresszus által hozott határozatok végleges szövegét be kell mutatni a Versenyszabály Bizottságnak és azt a Végrehajtó Bizottság hagyja jóvá;
6.5.5 Promóciós és Reklám Bizottság
A hozzá benyújtott javaslatokról jelentést készít a COMEX számára, melyet majd a Kongresszus elé terjesztenek. A Kongresszus általi határozatok végleges szövegét, ha szükséges,be kell nyújtania a Versenyszabály vagy a Jogi Bizottsághoz és jóváhagyásra a Végrehajtó Bizottsághoz.
6.5.6 Az Orvosi Bizottság
A hozzá benyújtott javaslatokról jelentést készít a COMEX számára, melyet a Kongresszus elé terjesztenek majd. A Kongresszus általi határozatok végleges szövegét, ha szükséges be kell nyújtania a Versenyszabály vagy a Jogi Bizottsághoz és jóváhagyásra a Végrehajtó Bizottsághoz.
6A.1 Tanácsok
A FIE Tanácsok technikai szervek. A COMEX iránymutatása alapján működnek.
 
 
 
6A.2 Tanácsok felépítése
6A.2.3 A COMEX egyik tagját delegálja, hogy felügyelje és koordinálja a Tanácsok munkáját (5.5.4) A FIE elnöke , a Főtitkárral illetve az Ügyvezető Igazgatóval konkrét szaktekintélyeket vonhat bele a munkába.
6A.4 Tanácsok ülései
6A.4.3 A Tanácsok elfogadják, az a személy vagy képviselője , aki az adott előterjesztést benyújtotta, és a COMEX jóváhagyásával bekerült a Kongresszus napirendi pontjai közé részt vesz az ülésen. Azon személy vagy képviselője, aki a javaslatért felelős részt vesz azon az ülésen, melyen az adott téma tárgyalásra kerül. A részvétel költségeit az a személy vagy képviselője vállalja, aki az előterjesztésért felelős. A Tanácsok ülésein a FIE Elnök által delegált személy bármikor részt vehet.
9.1 LICENSZEK
9.1.7. Kérelem megtagadása a jogosult tagszövetség részéről
Abban az esetben, ha a tagszövetség megtagadta a nemzetközi licence kérelem befogadását, arról tájékoztatja a F.I.E. Irodáját,illetve magyarázattal kell szolgálni a megtagadás okáról, hogy olyan vívó részéről, aki külföldi országban él, elkerülhető legyen újabb kérelem, kerülő úton való továbbítása.
10.3 FELNŐTT VILÁGBAJNOKSÁGOK (Open helyett SENIOR)
10.3.1 Általános szabályok
A hivatalos bajnokságokat, amelyek megnevezése „Felnőtt Világbajnokságok”, A F.I.E. irányítása alatt évente rendezik meg, elvben július 15. és augusztus 15. és között.
10.3.2 Annak a tagszövetségnek, amelyet a Felnőtt világbajnokság rendezésével megbíztak, egy időben és ugyanazon a helyen kell lebonyolítania az egyéni- és a csapatbajnokságokat, férfi és női tőrben, párbajtőrben és kardban.
10.3.3 A Felnőtt világbajnokságok versenyein, a jelen fejezetben szereplő szabályokon kívül, szigorúan be kell tartani a F.I.E. szabályait.
10.3.4. A Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak az olimpikonokra vonatkozó és a politikai, faji vagy vallási megkülönböztetést tiltó szabályait az Olimpiai Játékokon és a F.I.E. hivatalos versenyein be kell tartani.
Az Olimpiai Játékok programjában szereplő, a F.I.E. irányítása alatti vívóversenyek az olimpiai évben egyben Felnőtt világbajnokságnak minősülnek.
A Felnőtt világbajnokságok szabályait kell az Olimpiai Játékokon is alkalmazni, kivéve azokat a pontokat, amelyek esetleg ellentétesek az olimpiai szabályokkal. Azokban a versenyszámokban, amelyek nem szerepelnek az olimpiai programban világbajnokságot rendeznek.
 
10.5 VETERÁN VILÁGBAJNOKSÁGOK
10.5.1 Rendezés és szabályok
A Veterán Világbajnokságok rendezési, lebonyolítási és versenyszabályait a vonatkozó szabályzat külön részében határozták meg. Szabályzat 7. Az itt felsorolt szabályok minden korosztályra érvényesek, kivéve, ha eltérnek a külön szabályzat szövegétő
 
 
DÖNTÉSEK
2014 CONGRESS, ROME (ITA)
SZABÁLY KIEGÉSZÍTÉSEK, MÓDOSÍTÁSOK
Egyéb rendelkezés hiányában a z alábbi módosítások 2015. január 1-től lépnek életbe.
RENDEZÉS SZABÁLYAI
o.43.3 A felnőtt és Junior Világbajnokságon a 16. helyig minden helyezést el kell eldönteni. A 17. helytől kezdve a csapatok helyezését eredeti rangsoruk alapján kell megállapítani
o.43.4 TÖRÖLVE
o.44.10
a) A csapattalálkozó során a csapatkapitány kérheti egy vívójának lecserélését, azzal a tartalék versenyzővel, akit a találkozó megkezdése előtt megnevezett. Ez a helyettesítés csupán egy mérkőzés befejezése után történhet
Az a vívó akit helyettesítettek, vívhat még egyszer a meccs alatt , de csak azzal a vívóval cserélhet aki eredetileg is helyettesítette. Ez a második helyettesítés nem engedélyezett, ha az első csere a 44.11 es pontban leírtak miatt történt. További csere nem engedélyezett, csak sérülés illetve elkerülhetetlen esemény esetén.
A csere bejelentését legkésőbb a cserélni kívánt vívó következő mérkőzésének megkezdése előtt kell bejelenteni. Erről tájékoztatni kell a zsűrit és az ellenfél csapatkapitányát is. A Világbajnokságokon és az Olimpián a Zsűriknek ezt azonnal jelenteni kell a DT-nek.
Hatályba lépés: 2015-2016
 
o.46 1. TÖRÖLVE
o.46 Amennyiben egy csapat nem kezdi meg a találkozót, a versenyből diszkvalifikálni kell és nem kap pontot a Csapat Világ Kupa ranglistáján, kivétel a betegség vagy sérülés, amelyet az ügyeletes orvos alapos vizsgálat után állapított meg
o.55.6 A Veterán versenyek korcsoportjai
a 50-59 éves korosztály : A verseny évében legalább 50 éves és kevesebb, mint 60
b. 60-69 éves korosztály : A verseny évében legalább 60 éve és kevesebb, mint 70
c. 70+ korosztály: A verseny évében legalább 70 éves
 
Directoire technique (DT) és FIE delegáltak hivatalos FIE versenyeken
o.56 A FIE hivatalos versenyeinek szakmai irányítását egy Directoire Technique-re kell bízni, amely a többi hivatalos küldöttre bízott különleges feladatokon túlmenően végzi munkáját.
 
b) A DT tagjai illetve egyéb FIE delegáltak más minőségben pl. csapatkapitány, nemzeti szövetség hivatalos küldötte, zsűri, versenyző, nem vehetnek részt a z adott versenyen.
c) A DT és a hivatalos FIE delegáltak végig kell, hogy kísérjék a versenyt az elejétől a végéig. Minden felmerülő probléma esetén ott kell lenniük, hogy a verseny zavartalan lebonyolítást garantálják.
d) Minden DT vagy hivatalos delegált által hozott döntésről időben és jól látható helyen, módon kell tájékoztatni a csapatvezetőket illetve a versenyzőket. Elviekben a versenyzőket és a hivatalos személyeket a csapatvezető vagy csapatkapitány látja el információval és lehet hogy nem élnének panasszal az esetleges időrendbeli változtatásokkal kapcsolatban vagy bármilyen egyéb változtatással kapcsolatban, ha időben értesítést kapnának ezekről.
DT kijelölése, kinevezése
o.57 A Directoire Technique, olyan személyekből áll, akiknek a versenyek rendezésében megfelelő gyakorlatuk és hozzáértésük van.
1. Világbajnokság és Olimpiai Játékok
a) 6 tagú Directoire Tecnique végzi, akik különböző nemzetiségűek és az egyik tag a rendező ország képviselője.
b) A Directoire Technique elnökét és tagjait a FIE Végrehajtó Bizottsága jelöli ki.
c) törölve
2. Világkupák
a) A Directoire Technique a rendező ország 3 hozzáértő személyéből áll, vagy az általuk meghívottakból.
b) törölve
3. Veterán Világbajnokság
a) A Directoire Technique négy (4) tagból áll, akik különböző nemzetiségűek és az egyik tag a rendező ország képviselője.
 
DT Hatáskörök
o.58
A Directoire Technique hatáskörébe tartozik a versenyek teljes és pontos szervezése, kivéve egyéb FIE delegáltak ellenőrzése (o.61; o62; o63.) Feladata továbbá a Versenyszabályzat betartatása amelyeket a DT sem változtathat meg, csak abban az esetben, ha azok alkalmazása teljességgel lehetetlen.
A DT felelőssége a versenyhez szükséges technikai feltételek megléte illetve a lebonyolítás gördülékenysége.
Ezért:
  1. kialakítja vagy fenntartja a megfelelő kapcsolatot a szervezők a DT illetve a FIE különböző funkciót betöltő küldöttek között
  2. ellenőrzi a nevezéseket;
  3. c) elkészíti a versenyjegyzőkönyveket és a közvetlen kieséses táblázatokat az egyéni és csapatversenyekre vonatkozó szabályok szerint;
  4. kijelöli apástokat
  5. ellenőrzi az egyes versenyek megindítását és lebonyolítását minden páston;
  6. ellenőrzi az eredményeket a szervező bizottság segítségével
  7. megfelelő időben előkészíti a következő versenyszámokat, annak érdekében, hogy a vívók, vezetők és versenybírák értesíthetők legyenek;
  8. felügyel az eredmények közlésére
Továbbá a DT fegyelmi jogkörrel is rendelkezik , kollektív jogi személyként. Egy döntetlen szavazásnál a DT elnökének szava dönt.
 
o.59A DT tagjai nem végezhetnek más tevékenységet a versenyen, tehát nem lehetnek csapatkapitányok, nemzeti szövetségük hivatalos kiküldöttjei, versenybírók, vívók stb. (kivéve a Világkupa versenyeken).
Zsűri, SEMI és Orvosi delegáltak kiküldetése
Zsűri delegáltaknak a FIE Versenybíró Bizottság tagjának kell lennie. a SEMI delegáltaknak a FIE SEMI Bizottság tagjának kell lenniük. Orvosi delegáltaknak a FIE Orvosi Bizottságának tagjai kell hogy legyenek.
1.Világbajnokság és Olimpiai Játékok
Az adott szakbizottság javaslatára a COMEX döntése alapján egy bíróküldő illetve 5 versenybíró, egy vezető SEMI delegált és 2 SEMI küldött; 2 orvosi delegált vesz részt Világbajnokságon illetve az olimpiai játékokon.
 
2. Felnőtt Világkupa
COMEX javaslatára egy versenybíró a Versenybíró Bizottság előzetes javaslata alapján kerül kiküldésre.
 
3. Veterán Világbajnokság
A COMEX döntése és a szakbizottságok előzetes javaslata alapján egy versenybíró, egy SEMI delegált és orvosi delegált kerül kiküldésre.
 
0.60 A DT köteles a verseny kezdetétől annak végéig állandóan jelen lenni, hogy minden felmerülő „vis major” esetén megoldást találjon és a verseny jó folytatását biztosítsa.
2 A DT minden döntését megfelelő időben és előre közzé kell tenni az erre szolgáló táblán, hogy a vívók és vezetők azokat megismerjék. Őket rendszerint a küldöttségek vezetői vagy a csapatkapitányok értesítik és nem nyújthatnak be óvást az időrend megváltoztatása vagy más kérdések ellen, ha azt időben kifüggesztették.
 
Delegált Versenybírók hatásköre
1. A versenybírók feladata a versenyek teljes és pontoslebonyolítása figyelembe véve zsűrizéssel kapcsolatos szabályzatot, előírásokat.
Felügyelik, hogy minden esemény a Versenybírói szabályzatnak megfelelően zajlik. A leírt szabályokon a versenybírók sem változtathatnak csak abban az esetben, ha azok alkalmazása teljességgel lehetetlen.
 
A versenybírók felelősek, hogy a zsűrizés szempontjainak figyelembe vétele mellett a verseny zökkenőmentes lebonyolításáért.
 
2. A versenybíró küldöttek felelősek a verseny szabályok betartatásért és a gördülékeny lebonyolításért.
 
3. ezért
a) versenybírói értekezletet tartanak a verseny megkezdése előtti napon
b)minden versenynap előtt elkészítik a zsűrik beosztását
c)a zsűrik munkáját figyelve, ellenőrizve a t.37; t 38 és t. 39 es pontoknak megfelelően rangsort állítanak
d) Óvások kezelése a t. 122-pontban leírtak szerint
 
4. Bármilyen FIE eseményen a versenyszabállyal kapcsolatos kérdéseket érintő esetekben (Világbajnokságon és az Olimpiai Játékokon is) a Versenybíró Bizottság delegáltja egy személyben felülbírálni jogosult a versenybírói döntést illetve kétely esetén az ő szava a döntő.
 
5.Továbbá a Versenybíró Bizottság delegáltja az a személyben aki versenyeken gyakorolhatja a fegyelmi bizottság jogait. a t. 97 –es pont tartalmazza a pontos jogköreit.
o.61A Világbajnokságokon és az Olimpiai Játékokon a DT legalább 24 órával az első versenyszám kezdete előtt összeül, hogy az első forduló összeállítását elkészítse.
SEMI és az Orvosi küldött hatásköre
1. A SEMI delegált feladata hogy a verseny szervezéséhez illetve zavartalan lebonyolításához szükséges technikai feltételeket illetve eszközök meglétét biztosítsa. Kötelességük a szabályok pontos betartatása , kivéve, ha azok alkalmazása teljességgel lehetetlen.
2. A SEMI delegált felelős a verseny megfelelő technikai hátterének biztosításáért illetve zavartalan lebonyolításáért.
ezért a SEMI delegált:
a) ellenőrzi a technikai eszközök meglétét és működésüket is
b) ellenőrzi a felszerelések valódiságát, illetve hogy az előírásoknak megfelelőek e
c)az asszók közben esetlegesen fellépő bármilyen technikai probléma esetén segítséget nyújt a versenybíróknak
3. Az orvosi delegált feladata, hogy a verseny zavartalan lebonyolításához szükséges orvosi hátteret biztosítsa. Kötelessége a szabályok pontos betartatása, kivéve ha azok alkalmazása teljességgel lehetetlen.
4. Ezért az orvosi delegált:
a) ellenőrzi az orvosi eszközöket és működésüket
b) felügyeli a dopping-tesztek megfelelő lebonyolítását
c)a t.33 pontban leírtak szerint megállapítja, kezeli és ellátja az esetleges sérüléseket
FIE Megfigyelő
o.62 Szabályra vonatkozó kérdésekben csak a hivatalos bíróküldők jogosultak a versenybíró döntését felülbírálni. Azokon a versenyeken, ahol nincs hivatalos bíróküldő, SEMI delegált, vagy Orvosi delegált a FIE megfigyelő rendelkezik ezen jogosultságokkal. cf o.77.)
Grand Prix és Világkupa versenyeken a FIE megfigyelőnek kell mindenfajta felmerülő nézeteltérést rendeznie.
A Világbajnokságokon ez a FIE Irodájához tartozik, ahol egy kijelölt képviselő rendezi a nézeteltéréseket.
 
A FIE ellenőrző szerepe
o.63 A Világbajnokságokon és az Olimpiai Játékokon a szabályok betartásának biztosítása érdekében az Elnök és a FIE Iroda tagjai, a DT minden ülésén jogosultak részt venni, az ülések időpontjáról a DT köteles időben értesítést küldeni.
A FIE Iroda felelőssége, illetve az általa kiküldött megfigyelőké, hogy a Világbajnokság ideje alatt esetlegesen felmerülő témában döntést hozzanak.
o.83 2 Pontszámok megállapítása
A rangsort a következő pontozás alapján kell megállapítani:
1. helyezés 32 pont
2. helyezés 26 pont
3. helyezés „ex-aequo” 20 pont
5.-8. helyezések 14 pont
9.-16. helyezések 8 pont
17.-32. helyezések 4 pont
33.-64. helyezések 2 pont
65.-96. helyezések 1 pont
Hatályba lépés: 2015/2016-os szezon
TECHNIKAI SZABÁLYOK
t.28. 1 Ha egy versenyző egy vagy két lábbal lép ki az oldalvonalon, akkor attól a ponttól ahol elhagyta a pástot egy métert hátra kell lépnie, amennyiben az akció alatt lépett le a pástról , akkor vissza kell lépnie oda, ahonnan az akciót indította és onnan kell hátralépnie egy métert. (t.29)
t.45.4
b) nemzeti válogatott felszerelésben mely logóval ellátott(cf. m.25.3). az alábbi versenyeken:
ii)Felnőtt Világbajnokságokon, Junior- és Kadet Világbajnokságokon, a csoportforduló,
a közvetlen kiesés és a csapatversenyek valamennyi mérkőzésén
ii) Egyéni: Felnőtt Világkupa és Felnőtt Zóna Bajnokság; a közvetlen kieséses és selejtező
iii) Csapat: Felnőtt Világkupa és Felnőtt Zóna Bajnokság valamennyi mérkőzésén
 
A fenti szabály megszegése esetén:
Az i) és iii) pontokban szereplő versenyeken a vezetőbíró kizárja a vétkes vívót, aki nem vehet részt az adott versenyszámban.
Az ii) pontban szereplő versenyen a vezetőbíró piros lappal bünteti a vétkes vívót (a t.114, t.117, t.120 cikkely 2. csoport szerint). Ennek ellenére a vétkes vívó a páston maradhat és levívhatja az adott mérkőzést.
Ugyanezt büntetést kell alkalmazni a junior Világkupa versenyken, ha a vívó kabátja hátáról hiányzik a szabályos név és nemzetiség, valamint a felnőtt egyéni Világkupákon a 64-es tábla előtt és a zónák Bajnokságain.
A vétségekért járó büntetéses táblázatban szereplő 2.4 vétség szövegezésében szerepelnie kell a „Felnőtt” szónak.
t.86.4
A páston a mérkőzés levívásához két szabályos fegyverrel (egy tartalékkal),két testvezetékkel (egy tartalékkal), és két sisak vezetékkel (egy tartalékkal) amelyek kifogástalan, működőképes állapotban vannak, kell jelentkezniük (Vö. t.45.1, t.114, t.116, t.120).
Csapatkapitány
t.90
A csapatversenyeken csak a csapatkapitánynak van joga, csapatával együtt, a belső térben (a pást körletében) elhelyezkedni és/vagy a Versenybíróhoz illetve a Zsűri küldőhöz fordulni. Ő tisztázhat mindenfajta technikai kérdést, terjesztheti be a panaszokat vagy az észrevételeket. (t.122; t 123.)
A Directoire Technique a FIE hivatalos versenyein (Vö. o.56 – o.62)
t.97 1. DT-nek, a zsűriküldőnek illetve a megfigyelőnek fegyelmi hatásköre van minden olyan vívóval szemben, aki részt vesz vagy jelen van az általuk irányított vívóversenyen.
2. Szükség esetén, szabad akaratukból bármilyen ellentétbe közbeavatkozhatnak.
3. A verseny folyamán fenn kell tartaniuk a rendet és fegyelmet is, és a szabályok szerinti büntetéseket alkalmazhatják.
 
4. A DT ezen kívül közvetlenül a FIE Irodához továbbítja a versenyek folyamán hozott fegyelmi büntetéseket, valamint az esetleges dorgálásra, felfüggesztésre, büntetés kiterjesztésére, törlésre és semmisségi panaszra vonatkozó kérelmeket.
 
5. A DT a végrehajtó szerve minden véglegesen kimondott és nem felfüggesztő hatályú ítéletnek (Vö. t.95).
 
6. A DT ,a zsűriküldő vagy a megfigyelő saját hatáskörében vagy a szabályzatok alapján hozott, döntései ellen a Fegyelmi Bizottságnál lehet fellebbezni.
 
7. A DT, a zsűriküldő illetve a megfigyelő összes határozata azonnal végrehajtandó, a verseny során semmilyen fellebbezés nem teszi lehetővé a határozat felfüggesztését.
 
t.102
Ha egy versenyző egy vagy két lábbal lép ki az oldalvonalon, akkor attól a ponttól ahol elhagyta a pástot egy métert hátra kell lépnie, amennyiben az akció alatt lépett le a pástról , akkor vissza kell lépnie oda, ahonnan az akciót indította és onnan kell hátralépnie egy métert.
 
 
t.104
A vívót találattal lehet büntetni, annak ellenére, hogy ténylegesen találat nem esett, akár, ha a vívó mindkét lábával átlépte a hátsó határvonalat, (Vö. t.27), akár, ha ellenfelét meg nem engedett módon akadályozza a vívásban (durvasággal párosult lerohanás, tőr- és kardvívásban „corps-á-corps”, a fegyvertelen kéz használata stb.) (Vö. t.96.2,t.114.3.a/b,t.116,t.117,t.118.1,120).
 
Vétségek és azok büntetései
t120/ 0.1.Név, nemzetiség hiánya a háton, nemzeti ruházat illetve nemzeti logo hiánya,ha kötelező a világbajnokságokon , a Felnőtt Világkupa csapatversenyeken és Zóna Csapatbajnokságokon.
 
t 120/2.4
Név, nemzetiség hiánya a háton, nemzeti ruházat illetve nemzeti logo hiánya,ha kötelező a Felnőtt Világkupa versenyeken és Felnőtt Egyéni Zóna bajnokságokon.
 
Egyéb vétségek és észrevételek
t.123 1. Egyéb panasz, észrevétel, mely nem a zsűri döntésével kapcsolatos, az észrevétel után azonnal, írásban nyújtandó be a DT-hez.
2. Amennyiben az észrevétel vagy panasz már egy DT vagy a hivatalos FIE delegált által hozott döntéssel kapcsolatos, úgy az írásos jelentést a FIE Irodának kell címezni
 
Észrevételek vagy panaszok az első fordulóval kapcsolatban Világbajnokságon vagy az Olimpiai Játékokon este 7-ig az eseményt megelőző napon lehet
 
 
FELSZERELÉSI SZABÁLYZAT
Századmásodperces pontosságú stopperóra bevezetésre kerül.
 
Hatály: kötelező érvényű a 2015/2016-os szezonban
A SEMI által jóváhagyott pontos szövegezést 2015. Január végén küldik majd szét.
 
 
 
 
m.25.4 (c) Mellvéd (női/férfi tőrben)
A mellvéd teljes felületét (ami az ellenfél felé néz) egy puha anyaggal kell bevonni. Ezt az anyagot lehet a már meglévő mellvédekhez is rögzíteni, vagy lehet teljesen új mellvédeket is használni, amik bár ezzel az anyaggal borítottak)
Ennek az anyagnak 20-30%-os keménységűnek kell lennie, mint a vizes búvárruha (neoprene)
Hatály: 2015/2016-os szezonban
A SEMI Bizottság még pontosítja a jellemzőket és a teszt eredményeket is.
 
m.33
 
A képen látható részeken (pirossal jelölve) a szabályos vívókesztyűt egy 800 Newton ellenállású védelemmel ellátott anyaggal kell bevonni. A varrásoknál 200 Newton ellenállás szükséges a csuklórészen pedig 350 Newton ellenállású. Vezetőszövettel kell beborítani, rögzítve vagy levehetően,kézháton a csukló csontokig, a kesztyű szárán pedig teljes egészében„vívóállásban” vagy „nyújtott kar” esetén is.
A kesztyű belsejében szerepelnie kell a FIE logónak, mely igazolja hitelességét illetve a gyártás évét és 800 N jelzést.
Az alábbi diagram tájékoztató jellegű, kétely esetén a szöveges részt kell irányadónak tekinteni.
 
 
 
 
A vezetőképes szövetet a kesztyűszár végénél annak belső részén legalább 5 cm szélességben vissza kell hajtani.
 
A kesztyű és a vezetőképes mellény közötti megfelelő érintkezés érdekében rugalmas szalagot, fém patentgombot vagy a SEMI Bizottság jóváhagyásával egyéb alkalmas megoldást kell használni, amely a vezetőképességet biztosítja.
Levehető rátét alkalmazása esetén olyan eszközt kell használni, amely oly módon rögzíti a rátét helyzetét a karon, hogy az a mérkőzés alatt ne változhasson meg.
A vezetőképes szövetnek (lamé) meg kell felelnie a meghatározott vizsgálati feltételeknek. ( V.ö. m.28.5 ).2.
 
 
 
COMEX sürgős döntései
2014. május
A Szabály Bizottság javaslata alapján készített aktuális verzió
Javaslat 1
 
o.78
1 Felnőtt és Junior Grand Prix és Egyéni Világkupa versenyek esetében a szövetségek fegyvernemenként maximum 12 vívót nevezhetnek. A rendező országok 20 vívóig nevezhet, továbbá még annyit, amennyi szükséges a kiegészítéséhez.
o.79.
Európán kívüli egy egyéni Világkupa versenyekre a rendező országok 30 vívóig nevezhetnek, továbbá
még annyit, amennyi szükséges a csoportok kiegészítéséhez.
 
o.79 A Grand Prix versenyekre a részvétel fegyvernemenként és országonként maximum 8 vívóra korlátozódik. A rendező ország 12 vívót nevezhet, továbbámég annyit, amennyi szükséges a csoportok kiegészítéséhez, tehát maximálisan20 vívót.
 
Hatályba lépés: 2014/2015 szezon
 
2. JAVASLAT
o.83.1 c)
A felnőtteknél és a junioroknál egyaránt a gördülő ranglista lép életbe.
folyamatosan aktualizálásra kerül kerül, ami annyit jelent, hogy egy verseny az előző évi azonos verseny eredményét megsemmisíti és az adott versenyen elért pontok az előző szezon azonos versenyén elért pontokat megsemmisítik. Amennyiben egy versenyre nem kerül sor az adott szezonban, a verseny előző szezonban elért pontjai a verseny évfordulóján megsemmisülnek.
 
Az év első GP eredménye törli az előző év első GP eredményét, ugyanígy a többi GP esetében is.
Az év első Világkupa (egyéni és csapat) verseny eredménye törli az előző és első Világkupa eredményét, ugyanígy a többi Világkupa versenyek esetében is.
A versenyen megszerzett pontok törlik az előző szezon ugyanazon versenyén meg szerzett pontjait.
Amennyiben ugyanaz verseny nem kerül megrendezésre két egymást követő évben, úgy a megszerzett pontok az előző évben megrendezett verseny évfordulóján kerülnek törlésre.
 
JAVASLAT 3
2013-as Kongresszuson tett módosítás
o.27.1
A direkt kiesése táblán lehetőleg a döntőben 4 vívó szerepeljen. Az alábbi javaslat a szövegezésben eszközölt módosítás:
o.76. 5
A döntő (4 versenyző részvételével)megrendezésére olyan helyszínt kell biztosítani, ahol lehetőség van nézők leültetésére is.
 
Hatályba lépés: azonnali
 
 
Javaslat 1. Motiváció/ok
A 2013-as, Junior Csapat Világ Kupaversennyel kapcsolatos kongresszusi döntést követően, felmerült a zsűrikkel kapcsolatos kérdés, mely nem volt pontosan meghatározva. Szükséges lett, hogy a zsűrik létszámát a csapatversenyek esetén is pontosan határozzák meg.
A verseny zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a zsűrik számát is bele kell venni a szabályzatba.
o.81. 1. a) FIE junior illetve veterán A és B kategóriás (cf.t.35) versenyek alkalmával a delegációknak az alábbiakban meghatározott zsűriket kell biztosítaniuk.
1–4 vívó esetén: nem kötelező zsűri biztosítása
5–9 vívó esetén: egy zsűri
10 illetve több vívó esetében: két zsűri
1 Junior csapat: egy zsűri
 
Junior A kategóriás versenyekre való zsűri nevezéseket (a zsűrinek rendelkeznie kell az adott fegyvernemben vizsgával) a verseny megkezdése előtt 7 nappal a FIE oldalán kell megtenni.
b) Amennyiben az adott nemzet nem rendelkezik a szükséges zsűrikkel (cf.o.8) , úgy pénzbüntetésben részesül.
Javaslat 2.Motiváció/ok:
A 2013-as Kongresszus döntött a Junior Csapat Világkupa versenyek létrehozásáról. Mivel a szezon elején még nincs ranglista, miden fegyvernemben létre kell hozni egyet. A o.84, szabály szerint, az alábbiak kizárólag a 2014-2015-ös szezon első versenyére vonatkozik:
Az első Junior Csapat Versenyen a csapatok a ranglista alapján kerülnek beosztásra. A raglistán elfoglalt helyek kiszámítása, a legjobb 3 csapattag Junior egyéni versenyen elért helyezéséből kerül kiszámításra. Amennyiben a csapatversenyben szereplő versenyzőnek még nincs egyéni ranglista pontja, úgy a versenyző a junior egyéni raglista helyezésért járó pontszám + 1. A második eseménytől a frissített junior csapat raglista lép érvénybe.
m.25.3.g.iii
g) A nemzeti színek (logo-k) rajzok viselése kötelező és azonos a versenyzőmindkét lábán és hordható a kar(ok)on is, az alábbi versenyeken:
i – A Világbajnokságok, Junior- és Kadet Világbajnokságok csoport- fordulóinak valamennyi mérkőzésén, a közvetlen kieséses tábla mérkőzésein és a csapatmérkőzéseken.
ii – Az egyéni, felnőtt Világkupákon, a 64-es főtáblától, valamennyi mérkőzésen.
Iii – A Felnőtt Csapat-világkupa találkozóinak valamennyi mérkőzésén.
 

A fenti i) és iii) pontokban meghatározott versenyeken az egy nemzeti szövetséghez tartozó vívók lógóinak azonosaknak kell lenniük. 

2015. január 08.

Sztárok a páston
2024. MÁJUS 23. (CSÜTÖRTÖK) | LUDOVIKA ARÉNA

Kapcsolódó hírek

Keszei Kira nyolcaddöntőig jutott

A junior Világkupák hétvégéjének prológján a plovdivi női kard egyéni versenyt rendezték. Battai Sugár nélkül a magyaroknak ezúttal nem jutott érem, legjobban Keszei Kira szerepelt, nyolcaddöntős lett

Kijelölték a kadet válogatottat az Eb-re

A Magyar Vívó Szövetség elnöksége – a szakmai testületek javaslata alapján – ülésén kijelölte a válogatottat a tallinni, február 21. és 28. közötti, kadet Európa-bajnokságra. Hajrá, magyarok!

Utolsó junior lehetőségek

Izgalmas hétvége elé néznek a juniorok. Négy helyszínen, öt fegyvernemben következik az a Világkupa-verseny, amely az utolsó lehetőség a világversenyeken történő válogatottba kerüléshez.

Siklósi Gergő: “Csak haladunk tovább az úton!”

Sorozatban második egyéni világversenyén (Vk, GP) nyert aranyrémet Dohában Siklósi Gergely. Nem sokkal a hazaindulás előtt nyilatkozott honlapunknak világklasszis párbajtőrözőnk. Kisinterjúnk itt.

Siklósi Gergely arany-, Muhari Eszter bronzérmes a katari GP-n

Remek eredményekkel zárult a katari párbajtőr Grand Prix! Siklósi Gergely aranyérmet nyert, míg Muhari Eszter bronzérmet szerzett. Gratulálunk vívóinknak és a mestereknek a nagyszerű eredményekhez!

Élő eredmények

Közelgő események

LIVESTREAM